KraussMaffei 1150 Ton
30 Maio, 2016
KraussMaffei 500 Ton
30 Maio, 2016

KraussMaffei 800 Ton