KraussMaffei 1600 Ton
30 Maio, 2016
KraussMaffei 800 Ton
30 Maio, 2016

KraussMaffei 1150 Ton