KraussMaffei 420Ton
2 June, 2016
KraussMaffei 150Ton
2 June, 2017

KraussMaffei 280 Ton