KraussMaffei 280 Ton
2 June, 2016
KraussMaffei 30 Ton
2 June, 2017

KraussMaffei 150Ton